WBLT, när du har höga krav på virkets torkkvalitet!

Kontakta oss för mer information.

KORTARE TORKTIDER

=

ÖKAD PRODUKTION

JÄMNARE KLIMAT

=

JÄMNARE KVALITET

MINSKAD DRIFTSTID FLÄKTAR

=

ELEKTRISK ENERGIBESPARING

70% av energin som går åt att ta fram en färdig träprodukt förbrukas vid torkning.

Fläktarna förbrukar merparten av den elektriska energin som krävs i torken.

VARFÖR VÄLJA WB-LUFTÄTNINGAR?

  • HÖGRE LUFTHASTIGHET OCH MINSKAD LÄCKAGELUFT
  • JÄMNARE KLIMAT OCH LÄGRE FUKTKVOTSSPRIDNING
  • JÄMNARE VIRKESKVALITET
  • ENKLARE ATT NÅ MÅLFUKTKVOT
  • ENERGIBESPARINGAR
  • ÖKAD PRODUKTION