FÖR PROBLEMFRI LASTNING/LOSSNING SUGS VACUUM I TUBERNA

När torken är lastad fylls tuberna med luft och tätar helt mellan ändträ och torkvägg.

WB tar bort största delen av läckageluften och styr luften genom virket

KOSTNADSBESPARANDE TORKNING

ÖKAD PRODUKTION

KORTARE TORKTIDER

KOSTNADSBESPARANDE TORKNING

NÄR TORKEN ÄR LASTAD FYLLS TUBERNA MED LUFT OCH TÄTAR HELT MELLAN ÄNDTRÄ OCH TORKVÄGG.

WB tar bort största delen av läckageluften och styr luften genom virket.