VI FÖRKLARAR

Smart lösning för dig som söker bra lufttätning. Vi jämför WB mot vanliga FLAPS mm.

För problemfri lastning/lossning sugs vacuum i tuberna

Underlättar vid lastning/lossning.

När torken är lastad fylls tuberna med luft och tätar helt mellan ändträ och torkvägg.

WB tar bort största delen av läckageluften och styr luften genom virket


FÖRUTSÄTTNINGAR


WB vs FLAPS

WB lufthastighet – Kammare 13 Hastighet vid kolv = 7,5 – 9 m/s. Dim 50×100. Gran 18% Medel: 2,8 m/s

Flaps lufthstighet – Kammare 12 Hastighet vid kolv = 6 – 7 m/s. Dim 50×100. Gran 18% Medel: 2,0 m/s


WB ger en ökning med ca 40% i medelhastighet samt ett jämnare klimat!


KLIMAT

Ett jämnare klimat ger en lägre fuktkvotsspridning och en jämnare kvalitet 

  • Enklare att nå målfuktkvoten
  • Minskad standardavvikelse
  • Kortade torktider
  • Elkostnadsbesparingar


Moelven WB Kammare 13 38 x150-18%

FK Rad 1 17,4 stdav 1,75 Moistsim 19,9% tempfall 1: 6,3

FK Rad 4 18,6 stdav 1,38 tempfall 2: 4,6

Kan kortas med ca 6 tim med tanke på tempfall, i jämförelse med kammare 12. Torktid 87 tim .

Mindre stdav samt lägre FK rad 4 gör att programmet kan kortas ytterligare jämfört med kammare 12 ( flaps)

Resultat : En tidsbesparing på 10 -20 % , lägre energiförb.


Moelven Flaps Kammare 12 38 x150-18%

FK Rad 1 17,3 stdav 2,1 Moistsim: 19% Tempfall 1: 9,0

FK Rad 4 20,7 stdav 2,0 Tempfall 2: 8,0

 

Torktid 96 tim Förlängt med 3 timmar